Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

Agrupaments

IniciAgrupaments

Els agrupaments escoltes són la base de l’organització escolta i és el lloc on l’infant, adolescent o jove realitza la seva acció educativa, essent doncs el seu marc de referència. És una aportació a l’educació per a la convivència, infants, adolescents i joves són al centre de la proposta. La seva funció principal és garantir la continuïtat pedagògica de cada etapa i participar en la vida associativa d’Acció Escolta de Catalunya, difondre el moviment escolta i representar l’associació al lloc on realitzi la seva tasca.

Actualment, l’associació es compon d’una quinzena d’agrupaments escoltes que estan ubicats per l’àrea metropolitana de Barcelona.

Agrupament Escolta Aldaia

Agrupament Escolta Aldaia

Eixample - Barcelona

Agrupament Escolta Mafeking

Agrupament Escolta Mafeking

Horta - Barcelona

Agrupament Escolta Rakxa

Agrupament Escolta Rakxa

Poble Nou - Barcelona

Agrupament Escolta Sagarmatha

Agrupament Escolta Sagarmatha

Nou Barris - Barcelona

Agrupament Escolta Azimut

Agrupament Escolta Azimut

Sant Andreu - Barcelona

Grupo Scout Makarenko

Grupo Scout Makarenko

Carmel - Barcelona

Agrupament Escolta Rocafort

Agrupament Escolta Rocafort

Cardedeu

Agrupament Escolta Sant Francesc Xavier

Agrupament Escolta Sant Francesc Xavier

Horta - Barcelona

Agrupament Escolta Lola Anglada

Agrupament Escolta Lola Anglada

Hospitalet

Agrupament Scout Rabindranath Tagore

Agrupament Scout Rabindranath Tagore

Eixample - Barcelona

Agrupament Escolta Roland Philipps

Agrupament Escolta Roland Philipps

Gràcia - Barcelona

Agrupament Escolta Skues

Agrupament Escolta Skues

Sants - Barcelona