Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

L’Agrupament Escolta

IniciL’Agrupament Escolta

L’Agrupament Escolta

Els agrupaments escoltes són la base de l’organització escolta i és el lloc on l’infant, adolescent o jove realitza la seva acció educativa, essent doncs el seu marc de referència. És una aportació a l’educació per a la convivència, infants, adolescents i joves són al centre de la proposta. La seva funció principal és garantir la continuïtat pedagògica de cada etapa i participar en la vida associativa d’Acció Escolta de Catalunya, difondre el moviment escolta i representar l’associació al lloc on realitzi la seva tasca.

Actualment, l’associació es compon d’una vintena d’agrupaments escoltes que estan ubicats a Barcelona, l’Hospitalet de LlobregatCardedeuVilanova i la Geltrú, i Castellar del Vallès.