Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

Avís Legal 2

IniciAvís Legal 2

ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA és una associació inscrita el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 25.835, secció 1a de Barcelona, amb NIF G-62773221. Aquesta societat és propietària del nom de domini www.accioescolta.cat.

C/ d’Avinyó 44, 1r pis
08002 Barcelona
93 601 16 43
accioescolta@accioescolta.cat
www.accioescolta.cat

Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de l’Entitat ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’Entitat.

.