Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

Política de privacitat

IniciAvís LegalPolítica de privacitat
  • ÀMBIT D’APLICACIÓ

ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA (en endavant, “ACCIÓ”) es compromet a protegir la privacitat dels seus socis i dels usuaris que accedeixin a la web que s’indica a continuació i que té la següent adreça http://www.accioescolta.cat/ (d’ara en endavant , la “Web”).

Els continguts del web són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per ACCIÓ.

La utilització d’aquesta Web atribueix la condició d’usuari (en endavant, “l’usuari”). L’usuari pot navegar i utilitzar la Web sense necessitat d’aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals ACCIÓ tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats a aquest efecte, o quan contacti amb ACCIÓ a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera que preveu la Web. Si es recullen dades personals a través de Cookies, se li informarà degudament a través de la Política de Cookies, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política a l’observança i ús de les dades personals recollides mitjançant la nostra web o dispositius auxiliars com mòbils o tablets. Així mateix, la utilització de la Web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa.

Tingueu en compte que tot i que puguin existir enllaços a la nostra Web que redirigeixin a altres Webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica tan sols a la present Web i no a les Webs d’altres companyies o organitzacions a les que la Web estigui redirigida. ACCIÓ no controla ni aprova el contingut de Webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les Polítiques de Privacitat d’aquestes webs.

.

  • PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en el compliment del que estableix la normativa vigent procedim a donar informació dels extrems que s’indiquen a continuació:

El responsable de tractament de les seves dades personals és:

.

ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA

C.I.F. G-62773221

Direcció: C/Avinyó, 44, 1r pis, 08002 Barcelona

Correu electrònic: accioescolta@accioescolta.cat

Inscripció: Associació inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 25.835, secció 1a de Barcelona.

93 601 16 43

.

Dades que es tracten, registre d’activitats de tractament i finalitat pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualsevol altres que s’originin com a conseqüència de l’accés a la nostra pàgina web, informar-los que s’incorporaran al sistema de tractament de dades existent i la titularitat i responsabilitat és d’ACCIÓ, consentint de forma expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per a les següents finalitats.

.

FINALITATBASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES
Atendre i resoldre les sol·licituds de l’usuari o les peticions que es puguin fer a través del correu electrònic de contacte de la nostra pàgina web.Interès legítim, el consentiment de l’interessat al emplenar i a l’enviar el formulari i, en el cas que la sol·licitud sigui relativa a l’exercici de drets, la nostra legitimació serà el compliment d’una obligació legal.
Tractament de les dades per a fins estadístics, per millorar la qualitat dels serveis prestats.La base de legitimació és l’interès legítim, ja que mitjançant aquestes estadístiques podem millorar el lloc web oferint una qualitat superior.

.

Així mateix, no es tractaran dades de menors a través del web, de manera que l’usuari ha d’abstenir de facilitar-los si no té l’edat requerida. A aquests efectes, l’usuari facilita les següents dades en el formulari de contacte: nom i cognoms, correu electrònic i les dades que faciliti en els comentaris. Així mateix, no prenem decisions automatitzades en base a perfils, a excepció de la prevenció del frau a internet.

.

El termini de conservació de les dades personals és el temps necessari per a complir amb les obligacions legals relacionades amb els serveis prestats.

La informació que recullen les nostres cookies també es conserva per el període que s’indica a la Política de Cookie.

Cessió de dades personals a tercers. La informació relativa als nostres socis és molt important per a nosaltres, de manera que només cedirem dades per a finalitats concretes i sempre els informarem. Es cediran dades dels usuaris a:

.

-Federació Catalana d’Escoltisme.

-Generalitat de Catalunya.

-Ajuntament de Barcelona.

-Encarregats del tractament necessaris per a la prestació del servei amb el qual tenim signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a guardar uns deures de confidencialitat i unes mesures de seguretat.

.

Drets de l’usuari. L’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I. o un altre document acreditatiu vàlid, a ACCIÓ CONSULTORIA, S.L. a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic secretariageneral@accioescolta.cat

L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es formulin sol·licituds infundades o excessives, en aquest cas l’usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

També informar-li que podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici)

Recollida de dades a través de dispositius com mòbils o tablets. Quan utilitza la pàgina web d’ACCIÓ i sol·licita o consent serveis de localització, quan correspongui, podrem rebre informació sobre la seva localització i sobre el dispositiu mòbil o tablet, incloent un identificador únic d’aquest. Podrem utilitzar aquesta informació per proporcionar-li serveis basats en la seva localització com, per exemple, resultats de cerca i altres continguts personalitzats. La majoria dels dispositius mòbils li permeten desactivar aquests serveis de localització.

.

  • MESURES DE SEGURETAT

.

ACCIÓ informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així implantats els mecanismes necessaris per evitar en la mesura que es pugui els accessos no autoritzats, sostraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

Comptem amb sistemes de seguretat físics, electrònics i procedimentals en relació amb la recollida, emmagatzematge i divulgació d’informació personal de l’usuari. Els nostres procediments de seguretat impliquen que, alguns cops, li sol·licitem proves d’identitat abans de facilitar-li informació confidencial.

.

  • CONFIDENCIALITAT

En compliment amb la normativa vigent, ACCIÓ es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l’usuari ens faciliti durant la seva navegació per aquesta pàgina web i del seu deure de guardar-les de forma confidencial.

.

  • ÚS DE COOKIES DE TERCERS

Sense perjudici de la Política de Cookies, aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al Website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la Cookie en relació a l’ús del Website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista de l’ús del Website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del Website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest Website. En utilitzar aquesta Web vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

.

  • DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. S’enumeren amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu: el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, codi de llenguatge, Software i altres elements que apareixen a la web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’ACCIÓ o del titular dels mateixos.

Les marques o signes distintius de qualsevol classe de continguts de la web estan així mateix protegits per la llei.

En cap cas podrà l’usuari modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a ACCIÓ, en aquest cas reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

ACCIÓ no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i / o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

.

  • INFORMACIÓ AUTOMÀTICA

En les seves visites a la pàgina web, podem utilitzar eines per mesurar i recollir la informació de la sessió, incloent els temps de resposta de la pàgina, errors de descàrrega, durada de les visites a certes pàgines, informació sobre la interacció amb la pàgina (clics de ratolí, desplaçament per la pàgina o nombre de vegades que passa el ratolí per sobre de determinats ítems), i formes de sortir de la pàgina web. Així mateix, podrem també demanar informació tècnica que ens ajudi a identificar el seu dispositiu amb finalitats d’anàlisi diagnòstic i prevenció del frau.

.

  • AVISOS I REVISIONS

Si té qualsevol dubte en relació amb la privacitat d’ACCIÓ, li preguem ens enviï un correu electrònic a accioescolta@accioescolta.cat detallant la seva consulta i nosaltres intentarem resoldre-la.

ACCIÓ podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat, Política de Cookies i dels Termes i Condicions d’ús per a estar informat en tot moment del contingut que es recull a través de la web, com la utilitzem i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la Web, de manera que haurà de llegir periòdicament el present document.