Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

Acció Escolta de Catalunya

IniciQUI SOMAcció Escolta de Catalunya

Acció Escolta de Catalunya

Acció Escolta de Catalunya, va néixer el gener del 2002, com a resultat de la fusió de dues entitats escoltes catalanes, Germanor Escolta de Catalunya i Scouts de Catalunya.

Acció Escolta de Catalunya constitueix una proposta d’educació en la llibertat des de l’escoltisme; una escola de ciutadania activa, democràtica, laica, progressista i catalana.Té la finalitat de contribuir a l’autoformació de persones lliures, compromeses, coherents i obertes, disposades a transformar la societat i construir un món millor i més just.

L’escoltisme és un sistema educatiu compromès, democràtic i participatiu, en què es descobreix fent; per mitjà de l’acció.

A Acció Escolta hi tenim programes progressius, innovadors i engrescadors, amb els que l’infant o jove s’inicia en la implicació social, en el contacte amb la natura… Tanmateix, de manera coordinada amb els altres agents educatius, l’escola i la família, reforcem en els infants i joves uns valors bàsics, els aportem eines per desenvolupar el sentit crític que els ajudi a construir el seu propi sistema de valors; amb tot tenim la finalitat de facilitar-los mitjans perquè aprenguin a ser persones felices.

Els nostres vincles

Amb la voluntat d’unir els esforços de l’Escoltisme Català, Acció Escolta de Catalunya és membre de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG), mitjançant la qual pertany i participa a l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM).

Així mateix també participem del Moviment Laic i Progressista (MLP); un moviment amb un ideari comú per a totes les associacions i federacions que en formem part amb l’objectiu de fer una acció conjunta que defensa una utopia racional: llibertat i felicitat per a totes les persones.A més a més, som membres del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), plataforma d’entitats juvenils catalanes mitjançant la qual ens relacionem amb el teixit associatiu del país.