Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme
Slide background
Slide background
Slide background

L’Escoltisme

IniciQUI SOML’Escoltisme

L’escoltisme és una proposta d’educació en el temps lliure present avui a tots els indrets del planeta ideada per l’anglès Robert Baden-Powell, i concebut com un joc al servei del seu país. Ell creia que el joc podia oferir a la societat anglesa bons ciutadans.

Sempre va pensar que aprendre jugant no era incompatible amb el civisme o el servei a la comunitat, i així ho va posar a la pràctica.

El resultat és, més de cent anys després d’haver-se concebut, una extraordinària escola d’aprenentatge arreu del món. Posat en pràctica des de 1907, l’escoltisme busca educar infants, adolescents i joves per tal que esdevinguin ciutadans actius, crítics, compromesos i curiosos.

El pilars del mètode escolta són la Llei i la Promesa Escolta, entesos com a eines d’educació i treball adaptades a la realitat catalana actual.

La Promesa Escolta consisteix en la invitació personal a cada infant, adolescent o jove a comprometre’s lliurement davant dels seus companys. La Llei Escolta és la proposta que exposa de forma positiva els nostres principis i valors. Promesa i Llei són l’expressió del compromís escolta arreu del món.

La missió de l’escoltisme

La missió de l’escoltisme és contribuir a l’educació dels infants, adolescents i joves per mitjà d’un sistema de valors basat en la Llei i la Promesa Escolta, per tal de participar en la construcció d’un món millor on les persones s’autorealitzin com a individus i juguin un paper constructiu en la societat.

Per aconseguir-ho proposem als infants, adolescents i joves entrar, al llarg dels seus anys de participació, en un procés d’educació no formal utilitzant un mètode original pel qual cadascú és l’agent principal del seu desenvolupament per a esdevenir una persona autònoma, solidària, responsable i compromesa que els ajudi a establir un sistema de valors basat en principis espirituals, socials i personals com ho expressen la Promesa i la Llei Escolta.

(Declaració de Missió de l’Escoltisme, Conferència Escolta Mundial, Durban 1999)