Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

El Nostre Projecte Educatiu

IniciQUI SOMEl Nostre Projecte Educatiu

Una proposta ...

Acció Escolta de Catalunya constitueix una proposta d’educació en la llibertat des de l’Escoltisme; una escola de ciutadania activa, democràtica, laica, progressista i catalana. Té la finalitat de contribuir a l’autoformació de persones lliures, compromeses, coherents i obertes disposades a transformar la societat i construir un món millor i més just.

L’educació és l’eix vertebrador de qualsevol proposta de canvi social. Els obstacles per al progrés social es troben en els valors i en les actituds que es deriven del canvi; per aquesta raó la tasca de l’educació popular esdevé una eina imprescindible.

Els petits canvis, si provenen de la raó, són poderosos. Aquests petits canvis esdevenen un projecte col·lectiu quan s’inscriuen en el marc de la nostra tasca educativa. Apostem per la solidaritat, el compromís, l’austeritat, l’amistat, la cooperació, la integració i la jus- tícia, elements que configuren tots ells la possibilitat d’exercir la llibertat com a via per arribar a les més altes cotes possibles de felicitat personal i pública.

No es pot dissociar educació i política. Cal apropar l’infant, l’adolescent o el jove a una realitat que és socialment rellevant. La nostra proposta no està lligada a cap ideologia de partit, però té posicionaments ideològics sense reprimir el dret a altres opcions.

La política ha de ser viscuda en funció de la nostra opció. La posem en pràctica per mitjà de l’educació d’infants, adolescents i joves de la relació coherent amb l’entorn més pro- per i fins i tot llunyà.

006 bossa solidaria (3)

...d’educació en la llibertat...

De manera coordinada amb els altres agents educatius, l’escola i la família, reforcem en els infants, adolescents i joves un valors bàsics amb l’objectiu de facilitar-los mitjans per a què aprenguin a ser feliços. Aportem eines per desenvolupar el sentit crític que els ajudi a construir el seu sistema de valors.

Ajudem als infants, adolescents i joves a pensar i reflexionar per ells mateixos, a va- lorar les petites coses, a ser sensibles amb els problemes dels altres, a saber escollir i renunciar. Educar en la llibertat suposa ajudar a formular i desenvolupar un projecte personal de vida. Proposem i eduquem des del que fem i som i respectem el protagonisme de l’infant, l’adolescent o el jove en el seu procés educatiu mitjançant el diàleg, l’exemple i l’acompanyament. Així gaudiran d’una llibertat fruit del co- neixement, la responsabilitat, l’esforç per- sonal i l’autodisciplina.

photo

... des de l’Escoltisme; un sistema educatiu:

Compromès

La Promesa Escolta consisteix en la invitació personal a cada infant, adolescent o jove a comprometre’s lliurement davant dels seus companys. La Llei Escolta és la proposta que exposa de forma positiva els nostres principis i valors. Promesa i Llei són l’expressió del compromís escolta arreu del Món.

On es descobreix per mitjà de l’acció

El mètode del projecte permet a infants, adolescents i joves idear, escollir, planificar, dur a terme, avaluar i celebrar les seves inquietuds, les activitats. El joc permet desenvolupar rols, descobrir regles, associar-se amb els altres, assumir responsabilitats, posar a prova les forces, aprendre a guanyar i a perdre, avaluar encerts i errades, etc. Hi ha altres elements -les rutes, les festes del barri, els campaments volants, els fòrums, els jocs de rol importants per a dur a terme una veritable educació per mitjà de l’acció.

282174_279613222150481_1360388211_n

Democràtic i participatiu

La vida en petits grups ensenya a establir vincles entre les persones, permet la distribució de responsabilitats progressives i la creació d’un espai educatiu privilegiat per a créixer i desenvolupar-se. A cada grup d’edat, a més a més, existeixen òrgans de govern (espais de participació i decisió), que garanteixen l’establiment d’una estructura fidel als principis democràtics.

Amb programes progressius, innovadors i engrescadors

De manera progressiva, l’infant, l’adolescent i el jove comprèn que el seu pas per l’escoltisme és una oportunitat d’autoformar-se: es diverteix, fa amics, viu aventures i se sent útil, especial, diferent. El marc simbòlic, la presa de responsabilitats i compromisos i les activitats, responen als interessos d’infants, adolescents i joves i aporten màgia i atractiu a les activitats.

On s’inicia a l’infant, l’adolescent o al jove en la implicació social

Les activitats d’implicació en l’entorn social són una eina que permet a infants, adolescents i joves ser solidaris, integrar-se en el desenvolupament de les seves comunitats, descobrir altres realitats socials i culturals i estimular la iniciativa per “deixar el món millor que no l’hem trobat”. Volem formar persones compromeses amb una societat més justa, preocupades per la transformació social.

En contacte amb l’entorn

Quan decidim dedicar una part del nostre temps lliure per fer activitats de forma voluntària i altruista som part de l’avantguarda d’un procés de transformació social que, des d’una posició molt determinada, qüestiona les arrels d’una societat individualista i consumista. La felicitat i

els drets de les persones han de ser el més important i hem de reivindicar el valor que tenen. En tot aquest procés crític, però, és indispensable la implicació i actuació coordinada de tots els agents educatius (família, escola, barri/municipi, teixit social).

La vida a la natura és un repte i una oportunitat. És un repte, en un món dominat per la cultura de la comoditat, viure en un medi que exigeix austeritat i respecte. És una oportunitat de fer exercici en un medi sa, de posar a prova les pròpies capacitats, de comprendre les exigències bàsiques de la vida en grup i de descobrir, valorar i meravellar-se del món que ens envolta.

Les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) són un dels mitjans dels que disposem per a transformar. No només suposa una magnífica eina pedagògica per l’adquisició d’habilitats, sinó que esdevé una aposta clara per reduir desigualtats entre persones. Com amb qualsevol altre mitjà educatiu d’accés global, en promovem el seu ús des d’un punt de vista ètic, crític i responsable.

raiers camino

Un repte per a cadascú

Proposem a cada infant, adolescent o jove un seguit de reptes personalitzats, progressius i engrescadors en el seu pas per les diferents etapes educatives o grups d’edat. Aquests reptes responen als interessos i particularitats de cadascú així com a les necessitats educatives i al propi ritme de desenvolupament.