Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

La missió de l'escoltisme

És contribuir a l’educació de joves, per mitjà d’un sistema de valors basat en la Llei i la Promesa Escolta, per tal de participar en la construcció d’un món millor on les persones s’autorealitzin com a individus i juguin un paper constructiu en la societat.

Per aconseguir-ho:

ESCOLTISME

Utilitza un mètode original pel qual cadascú és l’agent principal del seu desenvolupament per a esdevenir una persona autònoma, solidària, responsable i compromesa

PROJECTE EDUCATIU

Proposa als joves entrar, al llarg dels seus anys de participació, en un procés d’educació no formal

VALORS

Els ajuda a establir un sistema de valors basat en principis espirituals, socials i personals com ho expressen la Promesa i la Llei Escolta