Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

Transparència

IniciTransparència

Dades identificatives

Nom legal: Acció Escolta de Catalunya – AEC

Any de constitució: 2002

NIF: G62773221

Núm. registre: 25835 – J / 1

Documentació

.

Base social

Cens de 2016

Infants, adolescents i joves: 926

Caps escoltes: 203

TOTAL: 1.129

Enllaços

.

Rendició de comptes

Execució de 2016

Recursos propis: 81.349,49 € (37%)

Subvencions públiques: 140.946,95 € (63%)

TOTAL: 222.296,44 €

.

Convenis vigents

  • Direcció General de Joventut (Generalitat de Catalunya)
  • Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (Generalitat de Catalunya)
  • Ajuntament de Barcelona

Curs 2015-2016

 

Curs 2016-2017

.

Composició de la Junta Permanent

Presidència: Valeria García |  presidencia[arroba]accioescolta.cat

Vicepresidència: Andrea Antón  |  vicepresidencia[arroba]accioescolta.cat

Cap Territorial: Sonia Flores  |  territorial[arroba]accioescolta.cat

Cap Pedagògic: Andrea Antón  |  pedagogic[arroba]accioescolta.cat

Cap de Gestió: Lluís Escala |  gestio[arroba]accioescolta.cat

Cap de Relacions Exteriors: Carla Barrenetxea  |  exteriors[arroba]accioescolta.cat

 

 

Els membres de la Junta Permanent no perceben cap retribució per les seves funcions.

.

Oficina Tècnica

Secretaria General: Clàudia Secorún  |  secretariageneral[arroba]accioescolta.cat

Tècnica de Projectes: Marcel Stanton  |  projectes[arroba]accioescolta.cat

Tècnic d’Administració: Víctor Peix  |  administracio[arroba]accioescolta.cat

Tècnic de Terrenys i Comunicació: Carles Soler Rosselló  |  terrenys[arroba]accioescolta.cat  |  agrupaments[arroba]accioescolta.cat

.