Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

Els nostres Ròvers participen al Foro Joven d’ASDE

IniciASDE Scouts d'EspanyaEls nostres Ròvers participen al Foro Joven d’ASDE

Els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre set joves del Fòrum Ròver han participat al 7è i darrer Foro Joven Federal organitzat per la Federación de Asociaciones Scouts de España (ASDE), al Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) de Mollina, a Màlaga. S’han reunit Ròvers de gairebé tota la resta d’Organitzacions Federades de l’Associació, i Pioners i Pioneres de tercer any d’algunes d’elles. En el cas d’Acció Escolta, és el Fòrum Ròver, on només hi participen Ròvers.

3669_463956370381283_1302577090_n

Durant aquests dies, els i les joves d’arreu del territori han treballat conjuntament per definir els estatuts i determinar el funcionament que tindrà a partir d’ara el Foro Rover Federal, degut a que, fins al moment, s’anomenava Foro Joven i estava considerat una activitat més d’ASDE, mentre que ara s’ha constituït com a òrgan dins l’Associació.

Els i les Ròvers han seguit reivindicant el seu paper i importància construint un full de ruta del que volen que sigui el Foro Róver, a través de les taules de debat en que han participat. S’han repartit de manera que hi hagués una mínima representació per part de cada OF a cada taula, per poder-ne, així, extreure les conclusions més representatives possibles.

1471918_463956017047985_376751913_n

Aquestes conclusions havien de reflectir el que seria el Foro Rover Federal, nom que tindrà a partir de l’any vinent després que els i les participants hagin escollit què volen que sigui aquest espai de i per a Ròvers. Les taules de treball s’han orientat a tractar sobre aspectes relacionats, i els títols d’aquestes han estat: -Estatuts i Normativa d’Organització i Funcionament del Foro Rover-, -Pautes per l’Organització dels Foros Jóvenes Locales y Regionales de les OO.FF-, -Tractament de la Informació del Foro Rover-, i -Integració social de diversos col·lectius a l’Escoltisme-.

1441525_463956020381318_629609163_n

Les conclusions extretes de cadascuna de les taules s’han plasmat a uns documents que es portaran a la propera Assemblea Federal d’ASDE, on les diverses OO.FF decidiran, mitjançant una votació, si s’aproven o no. El paper del Foro Róver a aquesta Assemblea és de participant amb veu però no amb vot, així que podrà expressar la seva opinió en tots els àmbits que l’incumbeixi, encara que aquesta no sigui vinculant. Els i les Ròvers han aconseguit fer-se valer tenint com a aval tota la feina que porten fent durant anys amb la confiança i recolzament d’alguns/es caps o membres que es dediquen a altres àmbits, que han apostat tot per ells i elles perquè saben que són importants, que són present i futur, que seran els i les propers i properes caps que vindran i les persones que participaran en els diversos espais de les seves respectives Organitzacions Federades i a ASDE. Els i les Ròvers estan encoratjats i encoratjades, han aconseguit organitzar-se en el Foro Róver i ser reconeguts i reconegudes com a òrgan dins l’Associació, però saben que encara els queda feina per fer i reptes per aconseguir, per això seguiran reclamant que volen ser partícips amb veu i vot del seu futur i del de l’Associació als espais de decisió de la mateixa.

1459076_463956743714579_411896869_n

Per acabar, cal recordar que aquesta trobada no hagués estat possible sense tota la feina que s’ha fet abans, i no només la gestió feta per part de l’Associació, sinó també el contingut que s’ha treballat prèviament per part de dos Ròvers de cada OF que han participat com a coordinadors/es, els i les quals s’han anat reunint presencialment i via Internet durant aquest any per tal de preparar les taules i crear un guió amb unes pautes que encaminessin el debat. A més, cal destacar la tasca duta a terme per pels i per les caps coordinadors/es del Foro Róver, que  han encoratjat als i a les Ròvers en tot moment dipositant en ells i elles la seva màxima confiança.

Cada taula de treball, cada debat i cada conclusió plasmada al document final, és fruit de la participació, implicació, reivindicació, consens i fer-se valer dels i les Ròvers d’arreu del territori; és el resultat d’un conjunt de diverses experiències, realitats, maneres de fer, de viure i sentir l’Escoltisme… però al cap i a la fi, és el resultat d’un conjunt de pensaments diferents però convergents en el punt d’apostar per una transformació social, de voler canviar el món tenint com a eina l’Escoltisme.

1503404_463953873714866_1084800732_n

I finalment, s’ha de destacar que a part de celebrar-se elForo Joven Federal durant aquests dies a Mollina, també ha tingut lloc la Indaba 2013, una trobada formativa sobre Persones Adultes i Creixement, en la qual hi ha participat el cap d’Acció Escolta que ha acompanyat als i les Ròvers de Catalunya. També s’ha fet una Activitat Formativa del Projecte “Safe From Harm!”, en què els i les Ròvers han rebut una formació bàsica i han participat en les dinàmiques que oferia l’exposició del projecte. Addicionalment, s’ha presentant el 7è Concurs de Curtmetratges Scouts, el 4t Concurs de Fotografies Scouts i una Fira de Projectes on algunes OO.FF han exposat les seves iniciatives.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.