Una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme

Primera reunió de les Branques 2016-17

IniciActivitats AssociativesPrimera reunió de les Branques 2016-17
Post Image

El dissabte 29 d’octubre va tenir lloc la primera reunió de Branques del curs 2016-17, a la seu de l’Agrupament Escolta Roland Philipps. En aquesta trobada, els i les caps escoltes dels diversos agrupaments comparteixen objectius, inquietuds i necessitats relacionades amb la unitat (grup d’edat) amb què treballen, i alhora defineixen les línies d’actuació i els projectes compartits per a tot l’any.

.

castors    llops

Branques de Castors i de Llops

 

raiers    pioners

Branques de Raiers/Mariners i de Pioners

 

rovers

Fòrum Ròver

.

Les Branques: estadis de desenvolupament

.
A l’hora de plantejar els seus objectius educatius, l’escoltisme té en compte els estadis de desenvolupament dels nois i noies. En el procés de creixement de l’infant i el jove, s’identifiquen diferents etapes evolutives i és en funció d’aquestes que es defineixen les branques o unitats, que en el cas d’Acció Escolta de Catalunya són les següents:

  • Castors (6-8 anys)
  • Llops (9-11 anys)
  • Raiers/Mariners (12-14 anys)
  • Pioners (15-17 anys)
  • Ròvers (18-20 anys)

.

Això entronca amb les cinc àrees de desenvolupament personal vàlides per a totes les edats, a partir de les quals s’articula el mètode escolta, que són:

  • Físic i psicomotriu
  • Intel·lectual i cognitiu
  • Emocional i afectiu
  • Social i interpersonal
  • Espiritual i del caràcter

.

Posant en relació ambdues divisions, el Programa Educatiu d’Acció Escolta de Catalunya descriu un marc simbòlic referent al progrés personal en cadascuna d’aquestes àrees per a cada branca o grup d’edat:

.

Branca Àrees educatives Intel·lectual i cognitiu Social i interpersonal Físic i psicomotriu Afectiu i emotiu Espiritual i del caràcter
Castors
6-8 anys
Estanys Estany de Lemin Estany de Leques Estany de Rusti Estany de Quibu Estany de Quio
Llops
9-11 anys
Territoris Territori de cacera de Kaa Territori de cacera de Baloo Territori de cacera de Bagheera Territori de cacera de Rakxa Territori de cacera d’Akela
Raiers/Mariners
12-14 anys
Trams Tram del Tribet/Orsa Tram de la Corda/Escota Tram del Rem Tram de l’Estatge/Gènova Tram del timó
Pioners
15-17 anys
Pistes Pista del Turó Pista de la Vall Pista del Camí Pista del Pont Pista de la Tartera
Ròvers
18-20 anys
Dimensions Dimensió intel·lectual Dimensió social Dimensió física Dimensió afectiva Dimensió del caràcter

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.